Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Máy đo độ dẫn điện SX713

Máy đo độ dẫn điện SX713 Máy đo độ dẫn điện cầm tay giúp đo độ dẩn điện, tổng hàm lượng chất rắn hòa tan, độ mặn, điện trở, nhiệt độ, chố... thumbnail 1 summary
Máy đo độ dẫn điện SX713 Máy đo độ dẫn điện cầm tay giúp đo độ dẩn điện, tổng hàm lượng chất rắn hòa tan, độ mặn, điện trở, nhiệt độ, chố...

Máy đo độ dẫn điện DDS-11C

Máy đo độ dẫn điện DDS-11C Máy đo độ dẫn điện dung dịch  để bàn độ chính xác cao sai số 0.1%FS bù nhiệt độ tự động đo được các chỉ tiêu độ... thumbnail 1 summary
Máy đo độ dẫn điện DDS-11C Máy đo độ dẫn điện dung dịch  để bàn độ chính xác cao sai số 0.1%FS bù nhiệt độ tự động đo được các chỉ tiêu độ...

Máy Đo Độ Dẫn Điện SCM-902A

Máy Đo Độ Dẫn Điện SCM-902A : có thể đo độ dẫn điện dung dịch cao lên tới 200 ms/cm điển hình là nước thải. Máy đo phân tích SCM-902A  : ... thumbnail 1 summary
Máy Đo Độ Dẫn Điện SCM-902A : có thể đo độ dẫn điện dung dịch cao lên tới 200 ms/cm điển hình là nước thải. Máy đo phân tích SCM-902A  : ...

Máy Đo Độ Dẫn Điện SCM-2004

Máy Đo Độ Dẫn Điện SCM-2004 : một sản phẩm công nghệ mới của Thịnh Phát Hầu hết để đánh giá chất lượng của : nước ngầm, nước chất , các h... thumbnail 1 summary
Máy Đo Độ Dẫn Điện SCM-2004 : một sản phẩm công nghệ mới của Thịnh Phát Hầu hết để đánh giá chất lượng của : nước ngầm, nước chất , các h...

Bút đo độ dẫn điện model 5021

Bút đo độ dẫn điện model 5021 Bút đo độ dẫn điện 5021 một sản phẩm của Thịnh Phát với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang đi nhiều nơi mà khôn... thumbnail 1 summary
Bút đo độ dẫn điện model 5021 Bút đo độ dẫn điện 5021 một sản phẩm của Thịnh Phát với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang đi nhiều nơi mà khôn...